Každá zakázka, ať už menší či větší, bude naceněna individuálně dle svého charakteru. Vždy se snažíme nacenit naši práci tak, aby výsledná cena byla výhodná pro obě strany. Výsledná kalkulace záleží na charakteru a rozsahu požadovaných služeb, potřebném vybavení, počtu technických pracovníků obsluhujících techniku apod. Nicméně základem pro stanovení ceny zakázky jsou níže uvedené ceny za práci a dopravu.

Ceník

Cena práce za 1 "člověkohodinu"

technika, kameramana, střihače apod,

460 Kč + DPH

Doprava - paušální poplatek

Paušál v rámci Prahy

400 Kč + DPH

Doprava - příplatek

k paušálnímu poplatku za každý další km mimo Prahu

10 Kč/km + DPH

Ubytování, parkovné a další obdobné náklady

Není-li zajištěno přímo objednatelem

dle skutečných výdajů

Neváhejte nás ohledně Vaší zakázky kontaktovat, rádi vám cenu spočítáme.